Rewolucyjny windows 10 już jest!

Mimo, iż Microsoft dwoił się i troił, Windows 8 nie odniósł wielkiego sukcesu. A nie szkodzi, że jest toż sposób całkiem dobry, szybki i bardziej funkcjonalny od poprzednika. Po prostu nie jest toż co drugi Windows… Więcej →

Budowa domu

Projektowanie apartamentu toż niby droga bez trzymanki. Wykładasz dziesiątki oraz setki tysięcy złotych, a wyniku nie może dodatkowo nie widać. Jeden, kolejny i trzeci rok jedne ściany, dach, za który ważna by zobaczyć pół świata, okna,… Więcej →

Grzegorz Braun zapowiada początek w zestawach na prezydenta Polski

Re­ży­ser oraz pu­bli­cy­sta Grze­gorz Braun za­po­wia­da wyjazd w asortymentach pre­zy­denc­kich. W oświad­cze­niu, wydanym w Sa­lo­nie­24 na­pi­sał, że „jako nasz pań­stwo­wiec gotów jest (…) pod­jąć próbę, stanowić widać ostat­nią, wy­ko­rzy­sta­nia de­mo­kra­tycz­nej metody do wy­war­cia istot­ne­go wpły­wu na… Więcej →

Fachowcy i pechowcy

Budowanie lokalu toż kiedy droga bez trzymanki. Wykładasz dziesiątki i setki tysięcy złotych, oraz skutku nie że także nie widać. Jeden, różny zaś trzeci rok jedne ściany, dach, za jaki można by zwiedzić pół świata, okna,… Więcej →