Czego nie możemy zwrócić?

ciekawostki

Z roku na rok przybywa tzw. „cyfrowych konsumentów”. Szczególnie teraz, w okresie przedświątecznym, sklepy internetowe przeżywają zakupowy boom.

On-line kupić możemy niemal wszystko – zabawki, książki, ubrania, żywność, AGD, czy usługi. I to bez wychodzenia z cieplutkiego domu, czy mieszkania. Wystarczy tylko połączyć się z internetem i wyszukać interesujący nas towar lub usługę.

Taka forma zakupów jest dość wygodna i pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Nie trzeba czekać w kolejkach do przymierzalni lub kasy, przemierzać kilometrów powierzchni handlowych, czy przeciskać wśród tłumu innych kupujących. Do tego można szybko porównać ceny towarów w różnych sklepach, czy sprawdzić ich dostępność.

Dodatkowym atutem zakupów on-line jest możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Uprawnienie to gwarantuje art. 27 rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Trzeba jednak pamiętać, że możemy z niego skorzystać w terminie 14 dni oraz dotyczy tylko umów zawartych 1) pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, 2) na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że przepis ten nie znajduje zastosowania do umów zawieranych z nie-przedsiębiorcą oraz zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych (więcej na ten temat przeczytasz TU).

A w praktyce wygląda to tak: Dostarczony towar nie spodobał się? Nic straconego. Wystarczy we wskazanym terminie skierować do przedsiębiorcy oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy (wzór takiego oświadczenia można znaleźć m.in. w załączniku nr 2 do ww. ustawy) i w ciągu 14 dni od poinformowania go w tym przedmiocie zwrócić towar.

Nie prostszego, prawda?

Mało kto jednak wie, że od pewnych umów zawieranych na odległość konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia lub w pewnym momencie zostaje wyłączone. Ograniczenie to wiąże się przede wszystkim z brakiem możliwości ponownego wprowadzenia towaru do obrotu lub zwrot wykonanych usług byłby po prostu niemożliwy. Odstąpienie od umowy byłoby w takim przypadku nieuzasadnione.

Artykuł 38 ww. ustawy zawiera pełny katalog takich umów. Warto go poznać zanim klikniemy w przycisk „Kup teraz”.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

.

1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca a) wykonał w pełni usługę, b) wykonał ją za wyraźną zgodą konsumenta, c) konsument przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; dotyczy to sytuacji, gdy np. cena określonego towaru jest uzależniona od jego wartości na giełdzie towarowej w dniu następującym kilka dni po zawarciu umowy.

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; chodzi więc o rzeczy niepowtarzalne i produkowane według indywidualnych życzeń, wytycznych i potrzeb konsumenta, które zostały zaakceptowane przez przedsiębiorcę, nie produkowane w sposób masowy, lecz wymagające indywidualnego wytworzenia, np. mebli na wymiar do zabudowy, koszulka z indywidualnym nadrukiem, indywidualnie zaprojektowany przedmiot według parametrów określonych przez konsumenta, opatrzona imieniem i nazwiskiem tapicerka do samochodu danego konsumenta, wyprodukowanie na życzenie konsumenta rzeczy z innego materiału niż standardowo, czy rzeczy ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, wykonane specjalnie dla niej.

Ale uwaga, wyłączenie to nie dotyczy wprowadzanych na rynek edycji kolekcjonerskich, limitowanych czy jubileuszowych danych produktów.

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; ograniczenie to dotyczy głównie artykułów spożywczych o krótkich terminach przydatności do spożycia.

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której a) po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, b) opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; są to m.in. opatrunki, strzykawki do zastosowań medycznych, czy szminki.

6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; np. płytki ceramiczne;

7)     w  której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których a) cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, b) dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, c) wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w  której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)     w  której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe a) dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, b) opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dotyczy to m.in. płyt CD lub DVD, kart pamięci, kluczy USB, płyt winylowych lub kaset magnetofonowych. Przez zapieczętowane opakowanie należy rozumieć opakowanie zamknięte, którego otwarcie pozostawi widoczny ślad np. naklejka w miejscu, gdzie opakowanie się otwiera lub folia, w której znajduje się nośnik w swoim opakowaniu.

10)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)     zawartej w drodze aukcji publicznej;

Ale uwaga, aukcja publiczna nie obejmuje aukcji prowadzonych w Internecie, np. na portalach aukcyjnych.

12)     o świadczenie usług a) w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, b) jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)     o dostarczanie treści cyfrowych, które a) nie są zapisane na nośniku materialnym, b) spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, c) spełnianie świadczenia rozpoczęło się po poinformowaniu konsumenta przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

O czym należy jeszcze pamiętać?

Artykuł 38 ustawy wyłącza jedynie prawo odstąpienia od wskazanych w nim umów zawieranych na odległość, gdy te pozbawione są wad. Jednocześnie nie podlegają wyłączeniu pozostałe przepisy ustawy o prawach konsumentach, np. obowiązki informacyjne po stronie sprzedawcy. W sytuacji gdyby zaś ujawniła się wada towaru konsument ma prawo skorzystać z reklamacji.

Be Sociable, Share!

Możliwość komentowania jest wyłączona.