Grzegorz Braun zapowiada początek w zestawach na prezydenta Polski

braunRe­ży­ser oraz pu­bli­cy­sta Grze­gorz Braun za­po­wia­da wyjazd w asortymentach pre­zy­denc­kich. W oświad­cze­niu, wydanym w Sa­lo­nie­24 na­pi­sał, że „jako nasz pań­stwo­wiec gotów jest (…) pod­jąć próbę, stanowić widać ostat­nią, wy­ko­rzy­sta­nia de­mo­kra­tycz­nej metody do wy­war­cia istot­ne­go wpły­wu na prawda po­li­tycz­ną w krajowej oj­czyź­nie”.”Musimy wyegzekwować zlecenie bycia mistrzami we osobnym świata – czego ale nie będzie bez zabezpieczenia bycia, rodziny, własności. Lecz one wyznaczać mogą występowały punkt oparcia w kampanii z monopolistycznym przymusem, z ciemną konkurencją, ze zmowami kartelowymi” – napisał Grzegorz Braun. Braun to reżyser filmów dokumentalnych, scenarzysta i nauczyciel akademicki. Jest absolwentem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył oraz studia podyplomowe na Odcinku Radia oraz Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
Otwarty istnieje jak przeciwnik Unii Regionalnej oraz miłośnik monarchii, która – jego zwróceniem – powinna zamienić w Polsce demokrację. Jest artystą m.in. filmu dokumentalnego pt. „Plusy dodatnie, plusy ujemne” o możliwej współpracy Lecha Wałęsy z SB.
Przed Sądem w Strasburgu wygrał proces w rzeczy nazwania językoznawcy, prof. Jana Miodka agentem SB. Proces, który wytoczył mu Miodek, Braun przegrał wcześniej przed wszelkimi instancjami wniosku w Polsce.
Dał się tez poznać jako zagorzały krytyk generała Wojciecha Jaruzelskiego. Jest jego filmowym biografem – stworzył filmy „Towarzysz Generał” i „Przeprowadzaj Generał idzie na walkę”. Jaruzelskiego popularnie nazywał „zbrodniarzem”.
Grzegorz Braun był drinku z członków manifestacji pod siedzibą PKW, zorganizowaniej w listopadzie 2014 r. m.in. przez ruch społeczny. Grupa protestujących wdarła się do instytucji PKW i nawiązała okupację biura, żądając dymisji członków rad.

Be Sociable, Share!

Możliwość komentowania jest wyłączona.