Ukraina: wzrasta liczba ofiar wypadzie na Mariupol

Co chwila 27 osób, w tym dwoje dzie­ci zgi­nę­ło w ostrza­le Ma­riu­po­la na gorącym wscho­dzie Ukra­iny. 97 zo­sta­ło ran­nych, w owym pię­cio­ro dzie­ci. Jak stwierdził In­for­ma­cyj­nej Agen­cji Ra­dio­wej kończący na położeniu Paweł Pie­nią­żek, ostrzał podjął się… Więcej →